Không nhìn lỗi người

Không nhìn lỗi người
03/05/2018, 10:01
Một người tu đạo chân chính là không nên nhìn lỗi của người khác. Nếu không thì lỗi của người cũng chính là lỗi của mình. Nói tâm tôi rất an tịnh, tôi không có như thế, trên thực tế, quý vị không biết rằng khi phát hiện ra khuyết điểm của người khác thì bản thân nó đã trở thành khuyết điểm của quý vị rồi. Sự thật này, chân lý này, người bình thường ít khi nhận ra. 

Nhất thiết duy tâm tạo - Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Nhất thiết duy tâm tạo - Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm
18/03/2018, 21:41
Nằm xuống là nhớ hết chuyện này tới chuyện kia rồi than thở sao đầu óc rối như tơ vò! Rối là tại mình dính, nếu không dính thì không có gì để nhớ hết. Vậy thì muốn an trụ tâm đừng để tâm dính với sáu trần, không dính với sáu trần là tâm an trụ rồi. Hết sức là đơn giản nhưng mà tu khó phải không? 

Đưa lòng tham vào "két" kiểm soát

Đưa lòng tham vào
29/01/2016, 12:03
Có người vì lòng tham mà không còn lương tâm, ăn hối lộ, ăn xén, ăn bớt của cải mồ hôi công sức của người khác. Vì lòng tham mà lập ra những hội từ thiện ảo để nhận sự cúng dường của các mạnh thường quân hay tự nhận mình là cô, cậu giỏi, lừa gạt dân đen để nhận sự cúng dường và đồ đạc làm tư trang cá nhân.

Nêm nếm đồ mặn vào những ngày ăn chay

Nêm nếm đồ mặn vào những ngày ăn chay
15/10/2014, 08:40
Con ăn chay một năm 4 tháng, một tháng con ăn 10 ngày, nhưng những ngày ăn chay, con phải nấu cơm cho gia đình ăn. Cho nên khi nấu ăn, con vẫn nêm nếm bình thường, vì sợ gia đình ăn không ngon, rồi dư thức ăn bỏ thì tội, nên con làm như vậy có được hay không?