Thùy dương sóng lặng tiễn đưa Thầy

Thùy dương sóng lặng tiễn đưa Thầy
12/10/2017, 09:24
Thùy dương sóng lặng trên cồn vắng/Tiễn cao tăng về chốn Niết bàn/Kẻ ở người đi lòng nghẹn đắng/Chùa Nghĩa Phương nở đóa sen vàng.