Vàng mã nơi cửa Phật

Vàng mã nơi cửa Phật
09/03/2018, 16:21
Trong hành động của mình, Giáo hội Phật giáo cũng không ngừng kêu gọi tăng ni, phật tử, người dân hãy hoán chuyển việc đốt vàng mã thành hành động ý nghĩa hơn như giúp đỡ bệnh nhân nan y, người nghèo, những mảnh đời bất hạnh, xây cầu bê tông xóa cầu khỉ… Công đức ấy, vừa hồi hướng cho người thân quá vãng, vừa giúp người đang sống. “Hai nẻo âm dương” đều hoan hỉ.

Đầu xuân

Đầu xuân
22/02/2018, 08:43
Chuỗi hạt lên hương bừng ánh sáng/Rạng ngời tâm sự thoáng bay qua/Giao thừa là phút vui vô tận/Tuổi chẳng sáu mươi mắt chẳng lòa.

Ý nghĩa và lợi ích của lạy Phật

Ý nghĩa và lợi ích của lạy Phật
04/06/2016, 08:21
Khi bái lạy đang thực hành nhẫn nhục/Mình thua người nên quyết chí tiến lên/Khổ công luyện khiêm cung được đáp đền/Nền đức hạnh tiêu tan bao mệt nhọc.