"Nhất thời" và "Một đời"

21/04/2017, 15:58
Cuộc sống thế gian là một mạng điện đồ hình nối tiếp giữa nhất thời và một đời. Đối trước một sự việc thiện mỹ, khiến trái tim ta nhất thời rung cảm. Nỗi rung cảm ấy sẽ dẫn đến lòng ta một đời hoài niệm, nhớ ơn và báo ơn. 

Phật đản và những ước mơ đã già trong hoài niệm

Phật đản và những ước mơ đã già trong hoài niệm
14/05/2015, 11:57
Cứ tưởng tượng thôi cũng thấy vui vì với số đông ấy, chúng ta cộng trừ nhân chia nhiều lý do khác nhau thì vẫn còn lại không ít số người  biết tỏ lòng hân hoan ngày Phật đản sinh bằng cách treo một lá cờ Phật tại tư gia

Hoài niệm về cố Đại lão HT.Thích Đức Nhuận

Hoài niệm về cố Đại lão HT.Thích Đức Nhuận
07/12/2013, 09:17
Ở cõi Niết bàn, tịch tĩnh chân như, Cúi lạy ơn Ngài, thủy từ chứng giám