Bổn phận người phật tử tại gia

Bổn phận người phật tử tại gia
12/02/2018, 15:43
Báo hiếu là một trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của con cái, là truyền thống tốt đẹp, là nếp sống đạo đức với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”. Nếu nói cho đúng nghĩa, báo hiếu là việc làm của người giác ngộ, của các vị Bồ Tát, của người con thảo cháu hiền. Chính vì vậy, ai đã làm người phải xem việc báo hiếu là một nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của đời mình.

Đến Rằm tháng Bảy rủ nhau về chùa...

Đến Rằm tháng Bảy rủ nhau về chùa...
01/08/2014, 09:30
Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về, biết bao người con Phật khắp nơi, đang hân hoan hội tụ về chùa, để tu tập đáp đền ân nghĩa, báo hiếu, báo ân. Lễ hội và truyền thống cao đẹp nầy đã có từ lâu, nên ông cha ta đã có nhiều câu thơ truyền dạy

Tp.HCM: Chương trình Vu Lan dành cho người trẻ tại chùa Liên Trì

Tp.HCM: Chương trình Vu Lan dành cho người trẻ tại chùa Liên Trì
31/07/2014, 12:09
Ngày lễ Vu Lan là một ngày đại lễ mà ngày nay không còn của riêng Phật giáo mà của toàn dân tộc. Ngoài cách báo đáp ân nghĩa sinh thành bằng vật chất, thẩm sâu trong ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan đó là giá trị đánh thức hiếu tâm, hiếu đạo vốn hiện hữu trong tâm hồn mỗi con người.