Vào nhà đạo có nên tính theo đời?

Vào nhà đạo có nên tính theo đời?
15/10/2018, 09:39
Ở đời thì tính theo tuổi đời mà sắp xếp ngôi vị thứ bậc, “kính lão đắc thọ”. Trong nhà đạo thì thiên trọng về cái đức (tuổi và tài xếp sau đức), nên dù vẫn tôn kính các bậc cao niên nhưng vì cái đức tu học đạo của các vị ít hơn, không bằng người xuất gia nên vị trí của họ trong đạo cũng thấp hơn.

Làm thế nào để hiểu kinh Phật?

Làm thế nào để hiểu kinh Phật?
07/05/2018, 06:39
Làm phật tử thuần túy, bạn phải thật sự vững vàng trong phật sự, hộ trì Tam bảo. Sự hộ trì có nhiều nghĩa: Một là cúng dường, cung cấp dưỡng nuôi chư tăng ni truyền trì giáo pháp Phật; hai là siêng năng tu hành; ba là lập hạnh phật tử làm tiêu biểu cho mọi người, khuyến khích mọi người vào đạo, quy y làm đệ tử đức Phật.

Quảng Nam: Cử Ban hộ trì Tam bảo chùa Phước Lâm

Quảng Nam: Cử Ban hộ trì Tam bảo chùa Phước Lâm
03/01/2018, 10:42
Ngày 15/11/Đinh Dậu (01/01/2018), tại chùa Phước Lâm (xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước), Chư tôn đức BTS PG tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với tập thể tín đồ chùa Phước Lâm để giải quyết một số kiến nghị đề xuất của tín đồ phật tử địa phương.

Vai trò cư sĩ trước tiền đồ Phật giáo Việt Nam

Vai trò cư sĩ trước tiền đồ Phật giáo Việt Nam
03/06/2017, 10:31
Cá phải sống nhờ trong nước, nhưng mà nước đục thì cá có thể chết. Nếu cư sĩ là nước, thì phải là những thứ nước trong sạch, để trưởng dưỡng cá tăng, bằng không, cá chết rồi mà nước tuy vẩn đục nhưng vẫn còn có thể là nước. Đây không phải là một cuộc cách mạng bạo lực, mà cư sĩ phải ý thức vai trò hộ pháp của mình, hộ trì chính pháp chứ không phải hộ tăng (nhất là những vị tăng tàn), mặc dầu tăng là những vị truyền bá chính pháp.

Phật Mẫu Chuẩn Đề - Linh quang bảo khí

Phật Mẫu Chuẩn Đề - Linh quang bảo khí
12/04/2017, 08:10
Chuẩn Đề, Phạn ngữ là Cundì, Cunïdïhi (चुन्दी), dịch nghĩa là Năng hành, Thành thực hay Thanh tịnh. Năng hành nghĩa là Bồ tát có thệ nguyện rộng lớn, trí tuệ sâu xa, đầy đủ mọi năng lực để làm bất cứ việc gì cũng đều đem đến sự lợi ích cho chúng sinh. Thành thực có nghĩa Bồ tát có công năng vi diệu, từ nơi pháp Không tưởng quán ra pháp Giả, khiến chứng đắc cảnh giới Niết bàn, bạt trừ mọi vọng huyễn sinh tử. Thanh tịnh nghĩa là Bồ tát đã chứng đắc được bản tâm, khéo an trụ trong tự tánh thanh tịnh. 

Cư sĩ Phật giáo trong thời đại mới [*]

Cư sĩ Phật giáo trong thời đại mới [*]
08/02/2017, 09:13
Cư sĩ là một trong bốn chúng của đức Phật, từ gốc S., P. nam cư sĩ là upàsaka, âm Hán là ưu bà tắc, nữ cư sĩ upàsika, âm Hán là ưu bà di. Đối với người theo đạo Phật thì cư sĩ là người tu học theo Phật, đã quy y Tam bảo, giữ tròn được ngũ giới hoặc Bồ tát giới, tuy tu tại gia nhưng đã có quá trình góp phần hộ trì cho giới tăng già truyền bá giáo pháp, đem ánh sáng giải thoát đến mọi người.

Trung Quốc: Ngôi Đại Già lam nổi tiếng thế giới Hàn Sơn cổ tự

Trung Quốc: Ngôi Đại Già lam nổi tiếng thế giới Hàn Sơn cổ tự
28/08/2015, 08:26
Hàn Sơn Tự ở Thành phố Tô Châu, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bắt đầu triều đại Lương Vũ Đế lên ngôi lấy hiệu Thiên Giám, vị nhân vương thiện trí thức phát tâm hộ trì Chính pháp, tiếp đến minh quân Hộ pháp Đường Thái Tông lên ngôi lấy hiệu Trinh Quán thường gọi Trinh Quán chi trị, Phật giáo hưng thịnh, Hàn Sơn tự được danh xưng từ bấy giờ.

Đà Nẵng: Chùa An Long, Huệ Quang, Hòa Phước và đoàn Thiện Sanh cúng dường an cư Trường hạ Phổ Đà

Đà Nẵng: Chùa An Long, Huệ Quang, Hòa Phước và đoàn Thiện Sanh cúng dường an cư Trường hạ Phổ Đà
05/08/2015, 08:28
Ngày 19/06/Ất Mùi (03/08/2015), nhân ngày Vía đức Bồ tát Quan Thế Âm, Đạo tràng phật tử các chùa An Long Sắc Tứ cổ tự chùa Huệ Quang, chùa Hòa Phước và đoàn Phật tử Thiện Sanh đã đến Trường hạ chính chùa Phổ Đà cúng dường chư hành giả An cư nhằm vun bồi ruộng phước, gieo duyên của phật tử tại gia, phát tâm hộ trì Tam bảo trong mùa an cư PL.2559.

Phật tử và trách nhiệm bảo vệ ngôi "Tăng bảo"

Phật tử và trách nhiệm bảo vệ ngôi
04/11/2014, 17:48
Sáng ngày 05/09/Giáp Ngọ (28/10/2014), TT.Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN nhận lời mời của Sư thầy Trụ trì đã về thăm và thuyết Pháp cho các phật tử về chủ đề “Xuất gia có gì khác biệt", tại chùa Quang Linh (Ý Yên, Nam Định).

Ý nghĩa dâng Y Kathina và cúng dường đúng Chính pháp

Ý nghĩa dâng Y Kathina và cúng dường đúng Chính pháp
17/10/2014, 09:50
Để biết rõ hơn về ý nghĩa Đại lễ dâng Y Kathina - cây như ý - đặt bát hội đúng chính pháp, Hòa thượng Thích Thiện Nhân (trụ trì Xá Lợi Phật Đài, Q.9, Tp.HCM) giải đáp các thắc mắc trên.
1 2 Trang trước