Sắc thoáng hương xuân Phật giáo Quảng Bình (P.2)

Sắc thoáng hương xuân Phật giáo Quảng Bình (P.2)
15/03/2017, 15:43
Sinh khí tươi mát mùa xuân còn phưởng phất trên quê hương nghèo khó địa đầu giới tuyến Bắc Trung bộ, thổi làn gió mới trong Phật giáo, sẽ nâng Phật giáo Quảng Bình ngang tầm sinh hoạt Phật giáo các nơi trong cả nước.

Sắc thoáng hương xuân Phật giáo Quảng Bình

Sắc thoáng hương xuân Phật giáo Quảng Bình
13/03/2017, 12:45
Tháng hai vẫn còn xuân, khí lạnh từ Đông Bắc tràn về, làm cảnh vật Quảng Bình tươi nhuận, người dân quên đi cái nắng gay gắt mùa hè từ gió Lào tràn về làm khô khốc cuộc sống. BTS Phật giáo Quảng Bình chọn mùa này tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 là một quyết định đúng nhất.

Xuân Thi Lộ

Xuân Thi Lộ
30/01/2017, 23:10
Ngàn năm một thoáng qua mau nhỉ!/Nghĩ tới suy lui chẳng nhớ gì/Ngay ở tâm Xuân không lại có/Vô thường, bất biến, đến rồi đi.