Duyên khởi và ý nghĩa của An cư Kiết hạ

Duyên khởi và ý nghĩa của An cư Kiết hạ
13/09/2018, 13:52
Duyên khởi của sự An cư Kiết hạ, của chúng tỳ kheo dù đơn giản được nói là do đức Thế Tôn tùy thuận theo ước muốn của các đệ tử tại gia, nhưng trong ý nghĩa sâu xa thì nó là sinh mạng tồn tại của Chánh pháp được duy trì bằng đời sống thanh tịnh và hòa hiệp của cộng đồng tăng lữ. Chừng nào chúng tỳ kheo còn nhiệt thành trong phận sự an cư 3 tháng thì bấy giờ Chánh pháp vẫn còn là sức sống phong phú để loài người làm nơi quy ngưỡng và xây dựng một thế giới an lành.

Anh Hiếu "từ thiện"

Anh Hiếu
23/04/2016, 13:11
Dù bận nhiều công việc bộn bề của một phó chủ tịch xã ở tuổi 31, nhưng khi nghe chúng tôi đề nghị được tiếp chuyện xung quanh việc giúp đỡ học sinh nghèo, người già neo đơn thì anh Nguyễn Văn Hiếu sôi nổi hẳn lên và thu xếp ngay cho buổi gặp mặt bất ngờ này.

Ca sĩ Đặng Anh Tuấn và những nghệ sĩ trong giới showbiz quy y cửa Phật

Ca sĩ Đặng Anh Tuấn và những nghệ sĩ trong giới showbiz quy y cửa Phật
12/02/2014, 16:47
Cựu thành viên nhóm F5, ca sĩ Đặng Anh Tuấn vừa Quy y Tam Bảo tại Viên Giác thiền tự với pháp danh Viên Thành cùng với các sư huynh đệ đồng môn cũng là những gương mặt nổi tiếng trong giới showbiz như: diễn viên  Hòa Hiệp, Bá Thắng, ca sĩ Nam Cường, ca sĩ Vũ Bảo, nhóm Go On...