Ai sẽ lo cho ta?

Ai sẽ lo cho ta?
19/05/2017, 21:16
Nếu như chúng ta không lo cho nhau, thì ai sẽ lo cho chúng ta đây? Ai trong chúng ta có quyền nói rằng: "Người kia không giúp gì được cho tôi hết?" Dù muốn hay không gì thì tất cả chúng ta cũng đều cùng trong một tình trạng chung với nhau. Học cách để lo cho nhau, chăm sóc cho nhau là điều quan trọng nhất trên con đường chúng ta đi, trong sự thực tập của mình.

Tại sao ta khổ?

Tại sao ta khổ?
14/11/2016, 08:37
Ta đau khổ bởi biệt phân đố kỵ/Đối đãi nhau bằng những chuyện thị phi/Giận hờn ganh những việc chẳng ra gì/Oán tắng hội thấy người hơn không thích,...

Chợt nhớ mình cũng đã mất Mẹ!

Chợt nhớ mình cũng đã mất Mẹ!
28/08/2015, 11:43
Bận bịu lo toan phật sự, những vần đề nghĩa tình đáp trả chốn nhân gian, những giận hờn oán trách đa đoan và những mớ bòng bong không giống ai, vì so với nhiều bằng hữu mình vẫn luôn xốc vác và đi đầu trong tất cả.