Hà Nam: Lễ hội chùa Đọi Sơn

Hà Nam: Lễ hội chùa Đọi Sơn
17/04/2017, 09:06
Lễ hội chùa Đọi Sơn hàng năm mở từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 Âm lịch, chính hội vào ngày 21 là một lễ hội thu hút rất đông du khách gần xa đến tham dự và vãn cảnh.