Nhớ những mùa Phật đản ở Tắc Vân (Cà Mau)

Nhớ những mùa Phật đản ở Tắc Vân (Cà Mau)
15/05/2018, 10:05
Không gian hẹp, mỗi dịp Phật đản đến, Thầy lại sang Miếu Ông Bổn nhờ sân trang trí xe chuẩn bị tham gia diễu hành do Ban trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức, và năm nào cũng thế.