Tin Kinh, tin Phật, đừng vội tin người…

Tin Kinh, tin Phật, đừng vội tin người…
25/03/2018, 16:12
Thế gian này không ai bằng Phật! Ta Tin Phật đừng vội tin lời người nói vì họ nói có thể đúng, có thể sai, có thể họ nói nhưng lại bảo lời Phật nói. Vì thế Phật đã dạy "y Kinh không y nhân" nghĩa là tin vào Kinh Phật dạy đừng vội tin nơi người ta nói.

Mê Tín Chánh Tín

Mê Tín Chánh Tín
25/02/2018, 18:34
Mê tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi bên tối là không thấy bên sáng, nếu đi bên sáng thì không kẹt trong tối. Đạo Phật chủ trương chánh tín, không bao giờ chấp nhận mê tín. Do vì người truyền đạo không thông lý đạo, nên ghép những tập tục thế gian vào trong đạo, khiến người ta hiểu lầm đạo Phật mê tín. Bản chất của đạo Phật là trí tuệ, là giác ngộ, làm sao dung nạp được mê tín. 

Lập trường vững chắc của người phật tử

Lập trường vững chắc của người phật tử
25/07/2017, 16:59
Một niềm tin chân chính phải đi theo với một lý trí xét đoán, hiểu rồi mới tin thì lòng tin ấy mới là chánh tín. Chúng ta đến với đạo Phật, tin Phật mà không hiểu Phật tức là phỉ báng Phật, và vô tình làm lu mờ chánh pháp Phật đà.

Đầu năm đi lễ chùa

Đầu năm đi lễ chùa
30/01/2017, 11:32
Tết đến, xuân về chúng ta đến chùa để nghe pháp, để hiểu đạo lý, tiếp tục bước vào đời và thấy được những khó khăn trắc trở ở phía trước mà vượt qua. Mỗi năm nếu chúng ta tu tốt thì dù cho có gặp phải hoàn cảnh khó khăn chăng nữa thì chính đạo lý chúng ta tiếp thu được sẽ giúp chúng ta vượt qua gian nan, vất vả của cuộc sống một cách thuận lợi, dễ dàng. Cho đến nghịch cảnh bức ép chúng ta vẫn có thể vững vàng tiến bước.

Cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?

Cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?
17/01/2017, 09:38
Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này không thể trả lời một chiều, tùy chỗ hiểu biết của mỗi người, sự cầu nguyện là mê tín, cũng là chánh tín.

Thiền sư Hư Vân đối đáp tướng Tưởng Giới Thạch

Thiền sư Hư Vân đối đáp tướng Tưởng Giới Thạch
23/10/2016, 13:48
“Phật giáo lấy việc cứu thế gian làm nhân đức. Phật học là mẹ của mọi ngành triết học. Tôn giáo tạo thành nền văn hóa và duy trì hùng khí cùng thiên tánh tự nhiên của dân tộc. Nhân dân chẳng nên không có tư tưởng tôn giáo. Nghiên cứu Phật học giúp bổ xung vào những điểm khiếm khuyết của triết học.”

Đốn giáo (*)

Đốn giáo (*)
17/10/2016, 10:10
Mục đích cuối cùng của mỗi phật tử, trên con đường sống và tu học theo chính pháp, là giác ngộ chân lý, giải thoát đau khổ và "đạt Niết Bàn tuyệt đối" (đạt mà chẳng có gì để đạt).

Ở thành phố có ba ngôi chùa Linh Ứng...

Ở thành phố có ba ngôi chùa Linh Ứng...
19/08/2016, 16:21
Miền Bắc đang mưa sụt sùi, vượt qua đèo Hải Vân chúng tôi đến với Đà Nẵng với bầu trời xanh thăm thẳm. Thành phố đáng sống là đây, lần nào đến đây cũng cho tôi nhiều cảm xúc, dạt dào như những con sóng vỗ từ biển vào bờ... 

Để không mê tín

Để không mê tín
15/02/2016, 20:22
Để không mê tín, phải có chánh tín, đấy là nguyên tắc. Chánh tín đến không dễ dàng, đấy là quá trình tìm cầu chân lý, kết tụ từ công phu học đạo gian nan, và ánh sáng tới đây, bóng tối lùi đến đấy.

Lời vàng vi diệu (P.10)

Lời vàng vi diệu (P.10)
15/08/2015, 10:03
Nỗ lực sám hối lòng ta/Ngựa hay kham nhẫn mặn mà răn đe/Chánh tín, giới định, thiền đề/Minh hạnh túc(2) diệt khổ mê nhiều đời.
1 2 Trang trước