Kỷ niệm 70 năm ngày Thái Hư Đại sư viên tịch

Kỷ niệm 70 năm ngày Thái Hư Đại sư viên tịch
14/03/2017, 15:58
Thành kính tưởng niệm 70 năm, ngày Thái Hư Đại sư viên tịch, vị Tăng sĩ Phật giáo trứ danh, triết học gia, sáng lập Nhân gian Phật giáo, người khởi xướng cuộc Cách mạng Phật giáo vào đầu thế kỷ 20 tại Trung Hoa “Tam Phật Chủ nghĩa-三佛主義”. Phong trào cải cách này nhằm vào 3 điểm chính: 1. Cải cách về giáo lý; 2. Cải cách về giáo chế; 3. Cải cách về giáo sản.

Sri Lanka: Mít tinh quẩn chúng thúc đẩy cải cách Hiến pháp

Sri Lanka: Mít tinh quẩn chúng thúc đẩy cải cách Hiến pháp
13/11/2014, 08:42
Hôm thứ Tư, ngày 12/11, Phong trào Quốc gia Sri Lanka của Hội đồng Quốc gia ngày mai trong sáng, phối hợp với Phong trào Nhân dân cho xã hội cùng tổ chức một cuộc mít tin quần chúng để thúc đẩy cải cách Hiến pháp trước khi bầu cử Tổng thống.