Biết sống trong vô thường (Phần cuối)

Biết sống trong vô thường (Phần cuối)
24/03/2017, 08:02
Trong kinh, Phật thường nói: “Nghiệp theo ta như bóng với hình, dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời vẫn không bao giờ bị mất, khi nào hội đủ nhân duyên thì quả báo tự nó hiện ra, không một ai cưỡng lại hay làm sai lệch được”.

Biết sống trong vô thường (P.3)

Biết sống trong vô thường (P.3)
18/03/2017, 03:53
Trong kinh Kim Cang nói: “Phàm cái gì có hình tướng đều hư hoại”. Chính núi sông cũng có lớn, có nhỏ, khi lở, khi bồi, rồi thời gian, khí hậu bốn mùa thay đổi, sớm nắng, chiều mưa; mùa nắng thì cây cối ủ rủ, cằn cỗi, héo tàn; mùa mưa thì cây cối xanh tươi, nảy nở; và thời gian cứ như thế trôi qua nhanh chóng, trên thế gian này không có một thứ gì là cố định; nhưng chúng ta cứ mãi chấp chặt vào đó, cho rằng cái gì cũng thường còn vĩnh viễn, để khi mất mát thì sinh tâm tiếc nuối, khổ đau.

Biết sống trong vô thường (P.2)

Biết sống trong vô thường (P.2)
17/03/2017, 13:46
Phật dạy: “Ai cũng có tâm Phật, tâm sáng suốt, chỉ vì ta không chịu thừa nhận, nên phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo, luân hồi”. Ta là nam nhi đại trượng phu, Phật đã thoát ly sinh tử, còn ta dại gì mà đi lang thang mãi cho đến khi gối mỏi, chân chùn mà ngồi đó than thân, trách phận, chờ đến khi khát nước mới đào giếng thì làm sao hết khát được đây?

Biết sống trong vô thường (P.1)

Biết sống trong vô thường (P.1)
15/03/2017, 16:38
Khổ đau lúc nào cũng có mặt, chỉ vì chúng ta là người phàm mắt thịt, nên không nhìn thấy hết nguyên nhân sâu xa của nó mà thôi. Do tham ái, luyến tiếc, bám víu, cho rằng cái gì cũng là thật có, từ đó chúng ta sinh tâm chấp giữ, bảo thủ, bám víu vào đó, khi được thì càng thêm tham, tham không được thì đau lòng, khốn khổ mà sinh ra hận thù, oán giận.

Giác ngộ

Giác ngộ
30/12/2016, 10:11
Hành buông xả đấy là tu chính bổn/Nhìn thấu rồi không chấp thủ vương mang/Quẳng gánh xong thân tâm thấy nhẹ nhàng/Sống trí tuệ hanh thông đường giải thoát

Mùa Vu Lan

Mùa Vu Lan
15/08/2016, 11:25
Mùa Vu Lan năng lượng vừa thu nạp/Của chư Tăng vừa mãn hạ an cư/Đầy hoan hỷ với vô lượng tâm từ/Vừa Tự tứ năng tiêu trừ nghiệp chướng

Tu đạo không cần quá thông minh

Tu đạo không cần quá thông minh
04/08/2016, 14:50
Vạn duyên phóng hạ, Nhất niệm bất sanh. (Buông xả mọi chuyện, Một niệm không khởi.) Buông xả tất cả danh lợi, tiền tài, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ. Không khởi ý niệm nên không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả; luôn luôn tự tại, an lạc.

Đơn sơ, lặng lẽ, rỗng rang, gương sáng…(P.1)

Đơn sơ, lặng lẽ, rỗng rang, gương sáng…(P.1)
06/06/2016, 13:37
Bài này được viết như một ghi chú cho Thiền tông, để như một cách tiếp cận đơn giản… và hy vọng, cũng là một ghi chú cho rất nhiều pháp khác của nhà Phật, kể cả Tịnh độ. Bởi vì, Thiền tông là pháp môn cốt tủy nhất, trực tiếp nhất, không qua bất kỳ phương tiện nào khác, và cũng có thể dùng làm chiếc cửa lớn cho tất cả các pháp khác.

Tham lam quý hơn tình thân?

Tham lam quý hơn tình thân?
10/05/2016, 09:16
Đức Phật dạy con người muốn được giàu sang thì phải bỏ xuống tính tham lam, ích kỷ… thì mới có thể có thể lân cận sự giàu sang đó, khi được phước báu thì đừng nên kiêu mạn với khối phước báu đó. Vì nó là vô thường, nên đừng chấp thủ vào nó, mà phải học tính buông xả, như vậy mới an vui thực sự.

Khổ đau, sinh tử cũng từ tâm

Khổ đau, sinh tử cũng từ tâm
06/03/2016, 08:21
Nhà văn Nga N.Ostrovski đã khẳng định: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”.
1 2 Trang trước