Diện kiến sơn tăng ở xứ sở bảy mùa hoa

Diện kiến sơn tăng ở xứ sở bảy mùa hoa
16/04/2018, 15:09
Triệu - triệu người trảy hội chùa Hương dài suốt mùa xuân rồi trở về với cuộc mưu sinh, trả lại miền đất Phật sự u hoài tĩnh lặng. Năm nay, ven dòng suối Yến, hoa gạo nở sớm, rực rỡ đỏ xen lẫn với mảnh dẻ tím của hoa xoan. Chỉ những người sống lâu tại xứ Hương Sơn mới biết rằng, nơi đây có tới bảy mùa hoa tuần tự: Mai - đào, xoan, gạo, đại, sen, súng, rồi đến mùa cây thay lá đẹp như một mùa hoa và cuối cùng lại là mùa hoa mơ - mai đào - nở trắng các triền rừng.

Tăng, ni, phật tử cần nêu cao tinh thần BI-TRÍ- DŨNG để bảo vệ sự trong sáng của đạo Phật

Tăng, ni, phật tử cần nêu cao tinh thần BI-TRÍ- DŨNG để bảo vệ sự trong sáng của đạo Phật
13/08/2013, 09:32
Toàn thể tăng, ni, phật tử phải nêu cao tinh thần BI - TRÍ - DŨNG để bảo vệ sự trong sáng của phật pháp, tu dưỡng thân tâm không ngừng, nâng cao trí tuệ để thực hiện bổn phận người đệ tử Phật.