Phật học vấn đáp (P.5)

Phật học vấn đáp (P.5)
21/03/2017, 10:08
Hỏi: Người niệm Phật muốn cho tâm mình đừng thọ lãnh ngoại cảnh, phải làm thế nào?- Phải tỏ ngộ các pháp không thật có, các pháp không thật thể, các pháp do nhân duyên hội hợp mà thành...

Phật học vấn đáp (P.4)

Phật học vấn đáp (P.4)
19/03/2017, 16:35
Hỏi: Kẹt trong những món nào mới gọi là chấp pháp?- Kẹt trong muôn sự muôn vật, gọi là chấp pháp. Chẳng phải kẹt trong các môn tu hành gọi là chấp pháp mà thôi. Nói tóm lại, cái gì nói được, cái gì kêu gọi được, tưởng tượng được... đều là pháp cả.

Sự phát triển của Hiệp hội Thanh niên Phật tử Ba la mật Hàn Quốc

Sự phát triển của Hiệp hội Thanh niên Phật tử Ba la mật Hàn Quốc
25/11/2016, 13:50
Năm 2015, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã tuyển chọn và tập hợp 22 nhóm Hiệp hội Thanh niên Phật tử Ba la mật Hàn Quốc về trung tâm. Nếu bạn là người của học sinh trung học và cao đẳng đăng ký làm việc tại Trung tâm, sẽ được Chính phủ cấp giấy công nhận chính thức. Trong viễn cảnh đó có lợi thế cho sinh viên đại học. Được ghi danh vào danh sách của Hiệp hội Thanh niên Phật tử Ba la mật Hàn Quốc.

Phát triển tâm từ

Phát triển tâm từ
19/11/2016, 09:14
Bồ tát hành đạo bắt đầu từ giữa lòng xã hội nên sự tiếp cận với mọi thống khổ nhân sinh là lẽ tất nhiên. Tu bốn vô lượng là y trên a-thế-da, trên tăng thượng ý lạc, nghĩa là y trên thâm tâm, trên tâm nguyện nhiệt thành và luôn luôn hướng thượng, ước mong xóa sạch mọi thống khổ của thế gian.

Diệu Pháp Trí Độ (*)

Diệu Pháp Trí Độ (*)
17/11/2016, 11:35
Diệu pháp Trí độ đấy,/Cứu vớt chúng sinh đây,/Vượt biển khổ sinh tử,/Về bến Giác ngộ này.

Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát?

Tại sao lại thờ nhiều Phật và Bồ tát?
11/11/2016, 14:53
Trong các chùa viện của đại thừa Bắc tông, ngoài tượng Phật bổn sư Thích Ca ra, chúng ta còn thấy tượng các chư Phật khác, và luôn luôn sẽ thấy có các tượng của Bồ Tát được thờ phụng rất trang nghiêm. Tại sao không chỉ thờ riêng Phật Thích Ca là đủ rồi như trong các chùa chiền của Nam tông Phật giáo, mà là phải thờ thêm nhiều Phật khác, nhất là tại sao lại phải thờ Bồ Tát, các vị hữu tình chưa hề phải là Phật vậy?

TT.Thích Chân Quang giảng về Thiền định và Bát nhã ba la mật

TT.Thích Chân Quang giảng về Thiền định và Bát nhã ba la mật
03/10/2016, 14:19
Sáng ngày 25/08/Bính Thân (25/09/2016), TT.Thích Chân Quang, Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN đã thuyết giảng về đề tài “Thiền định và Bát nhã ba la mật”, với sự tham dự hơn 1000 phật tử xa gần và hơn 600 thiền sinh tại khóa tu Thiền ở chùa Từ Tân (phường 12, quận Tân Bình), khóa tu diễn ra từ ngày 23 – 25/09/2016.

Học Phật để sống an lạc

Học Phật để sống an lạc
12/08/2016, 13:57
Lời dạy của Đức Phật, được ghi chép lại dưới dạng Kinh, Luật, Luận. Hai ngàn sáu trăm năm đã trôi qua, bánh xe Đạo Pháp chuyển động không ngừng, dạy con người  cách sống an lạc

TT.Thích Chân Quang tiếp tục loạt bài giảng mới về Bồ tát Đại thừa

TT.Thích Chân Quang tiếp tục loạt bài giảng mới về Bồ tát Đại thừa
06/08/2016, 12:35
Nhân khóa tu thiền tại chùa Từ Tân (số 90/153, đường Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình), sáng ngày 31/07/2016, TT.Thích Chân Quang, Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN đã tiếp tục loạt bài giảng mới về Bồ tát Đại thừa, đặc biệt là về tính chất, hành trạng của các vị Bồ tát, trong đó nhấn mạnh đến Pháp tu Lục độ Ba la mật. Buổi Pháp thoại với sự tham dự của trên 1000 phật tử xa gần và hơn 600 thiền sinh tại khóa tu.

Mối liên hệ giữa "Chân Kinh & Toán học"

Mối liên hệ giữa
21/03/2016, 15:59
84.000 pháp môn như những dược vương cứu khổ rất hữu hiệu cho mỗi căn bệnh vô minh của chúng sinh. Nhưng hình như tông phái (thừa) nào cũng còn chấp ngã, phân biệt nhị nguyên, tự phong cho mình là "thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn". 
1 2 3 Trang trước