Vô Úy Quan Âm

Vô Úy Quan Âm
02/01/2018, 15:33
Vô úy chính là đầu óc tự tin với lối suy nghĩ lạc quan (positive) lúc tâm lòng an tịnh.

An lạc…

An lạc…
08/11/2017, 05:09
Không tham đắm những tiện nghi vật chất/Trải nghiệm hằng thiền quán, mật, kệ kinh/Sống khiêm cung, tự tại thắm nghĩa tình/Luôn tùy hỷ, sẻ chia, hành chánh đạo.

Vai trò của người nữ trong kinh Hoa Nghiêm

Vai trò của người nữ trong kinh Hoa Nghiêm
20/10/2016, 08:25
Khi phát tâm tu hành và thâm nhập đời sống phạm hạnh, trí tuệ theo Phật, tất cả những người phụ nữ trong kinh Hoa Nghiêm đều tiêu biểu cho những hành giả trang nghiêm thân tâm bằng thánh tài vô tận, trí sáng vô cùng, uy đức cao tột và đạo lực siêu tuyệt.

Tứ vô lượng tâm

Tứ vô lượng tâm
08/09/2015, 09:40
Công cuộc giáo hoá độ sinh của đức Phật thành tựu viên mãn chính nhờ Ngài tu tập Tứ vô lượng tâm đạt đến vô lượng. Tứ vô lượng tâm là bốn tâm vô lượng bao gồm: Từ vô lượng tâm, Bi vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm và Xả vô lượng tâm.

Nghệ An: Quy hoạch xây dựng chùa Bà Bụt

Nghệ An: Quy hoạch xây dựng chùa Bà Bụt
17/08/2015, 13:43
Ngày 09/02/2009 UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 4508/QĐ-UBND.VH công nhận chùa Bà Bụt là Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh, ngày 17/07/2013 UBND tỉnh đã có quyết định số 3031/QĐ-UBND-ĐTXD phê duyệt quy hoạch chi tiết về xây dựng chùa Bà Bụt với tổng  diện tích đất chùa được quy hoạch 20.521m2, trong đó diện tích xây dựng  chùa 702m2. 

Tâm tình của Hai Vàm Tắc ngày cuối năm

Tâm tình của Hai Vàm Tắc ngày cuối năm
08/01/2015, 16:27
Ngày cuối năm ngồi nhớ lợi biết bao nhiêu chuyện, vui thì ít mà buồn với lo lắng thì nhiều của chùa Thanh Lương, thiệt tình Hai tui thấy rất buồn, buồn nẫu ruột luôn vậy đó.