Bốn phương pháp chân chính

Bốn phương pháp chân chính
11/02/2018, 16:24
Chúng ta khi tu hành, ai cũng đều muốn nỗ lực cho bản thân mình được lợi ích, đó gọi là tự lợi và đem san sẻ giúp đỡ cho người khác  gọi là lợi tha. Tự lợi và lợi tha là con đường tu hành của Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Bồ Tát.

Tứ nhiếp pháp

Tứ nhiếp pháp
09/04/2017, 13:15
Tứ nhiếp pháp là 4 phương pháp của Bồ tát dùng để nhiếp hóa chúng sinh. Đứng về mặt bản thân và gia đình thì Tứ Nhiếp Pháp là một tâm lý học thực tiễn đem lại hạnh phúc cho gia đình, xa hơn nữa là cho xóm giềng, xã hội đều đạt đến thân thiện.

Người tại gia tu Phật

Người tại gia tu Phật
24/01/2017, 15:39
Tu có nghĩa là sửa. Tu rất khó, khó nhất là tu tại gia, cho nên có câu: “Thứ nhất tu nhà, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Ở chùa có nhiều thiện duyên nên tương đối dễ tu. Ở chợ lại khó tu hơn một chút vì phải giữ lòng ngay thẳng, không gian manh lường cân tráo đấu; ở nhà lại khó hơn nữa vì bạn ác rủ rê làm ta dễ bị sa đọa.

Khai mạc Mùa hè Thiện Nguyện 2014

Khai mạc Mùa hè Thiện Nguyện 2014
10/06/2014, 14:53
Ngày 12/05/Giáp Ngọ (09/06/2014), “Mùa Hè Thiện Nguyện 2014” của chương trình Hương Sen Đại Bi đã chính thức được được khai mạc tại Hội trường trường Mầm non Tràng An (Tp.Hà Nội).