Tứ nhiếp pháp

Tứ nhiếp pháp
09/04/2017, 13:15
Tứ nhiếp pháp là 4 phương pháp của Bồ tát dùng để nhiếp hóa chúng sinh. Đứng về mặt bản thân và gia đình thì Tứ Nhiếp Pháp là một tâm lý học thực tiễn đem lại hạnh phúc cho gia đình, xa hơn nữa là cho xóm giềng, xã hội đều đạt đến thân thiện.

Ý nghĩa "thí thực"

Ý nghĩa
15/12/2016, 17:11
“Thí thực”. Tiếng Phạn là đàn na, Trung Hoa dịch là bố thí. Nói đến bố thí là một việc làm đứng đầu trong sáu pháp tu của Bồ tát (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ), vượt trội hơn muôn hạnh, được chia làm ba loại khác nhau:

"Từ thiện" theo quan điểm nhà Phật

09/06/2016, 10:23
Trong khi bố thí, hành giả vì tâm từ bi bình đẳng, xem chúng sinh như con, nên không sinh tâm vị kỷ, không phân biệt bỉ thử, thân sơ. Hành giả vì biết tài sản cũng như thân mạng mình đều là giả tạm, vô thường, nên không tham lam, tiếc nuối. Hành giả vì biết cái ngã không có thật, nên khi cho không thấy có kẻ cho và người nhận, không tự cao, tự đại.  

Học theo hạnh Bồ tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi

Học theo hạnh Bồ tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi
11/10/2014, 08:53
Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống chính là Mẹ hiền, Bồ tát Quán Thế Âm.

Phục vụ vô ngã

Phục vụ vô ngã
23/05/2014, 15:28
Phục vụ vô ngã là một trong những công hạnh tu tập giải thoát, thường xuyên kiểm soát phản ứng tự thân khi tiếp xúc ngoại cảnh, là công hạnh của Bồ tát đạo.

Trải nghiệm qua chuyến từ thiện với dải đất "ân tình người Hà Tĩnh"

Trải nghiệm qua chuyến từ thiện với dải đất
21/03/2014, 12:31
Trải nghiệm hành trình từ thiện khám bệnh phát thuốc, chữa răng, mổ mắt, cắt tóc, tặng quà cho 5.000 đồng bào nghèo Hà Tĩnh cùng Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức đối với con thật nhiều cảm xúc buồn vui xen kẽ. 

Ðạo Phật cứu khổ chúng sinh bằng cách nào?

Ðạo Phật cứu khổ chúng sinh bằng cách nào?
15/11/2013, 12:17
Thế nên một lời nói phải, nếu chúng ta chịu nghe thì an vui cả cuộc đời. Lời nói không tốn tiền mà cứu khổ cả đời. Còn tiền của chỉ cứu khổ trong giai đoạn ngắn, không dứt tuyệt khổ