Lễ hội Quán Âm Nam Hải – Bạc Liêu

Lễ hội Quán Âm Nam Hải – Bạc Liêu
18/04/2017, 09:00
Lễ hội Quán Âm Nam Hải mang màu sắc văn hóa Phật giáo, là một trong những lễ hội văn hóa tâm linh nổi bật nhất, được tổ chức hàng năm tại Bạc Liêu, từ ngày 22 đến 24 tháng 3 Âm lịch.