Thiền Sư Pháp Loa và Pháp Chỉ thẳng

Thiền Sư Pháp Loa và Pháp Chỉ thẳng
14/10/2017, 09:07
Thiền sư Pháp Loa dạy: "Mọi người nếu hướng vào Đệ nhất nghĩa mà nói thì suy nghĩ là sai, mở miệng là lầm. Vậy thì làm sao sinh Đế, làm sao sinh Quán? Nay thử căn cứ vào đầu Đệ nhị mà nói thì cũng chẳng được sao?". Nói về pháp dạy người, thật sự đối với các thiền sư, xưa nay các ngài không có bất cứ một pháp nào, khả dĩ làm tiêu chuẩn để trao cho mọi người cả. Bởi vì pháp dạy người đó, luôn luôn tùy thuộc vào căn bệnh của người đối thoại mà các ngài cho thuốc. 

Trì giới theo tinh thần Thiền tông của Nhị Tổ Pháp Loa

Trì giới theo tinh thần Thiền tông của Nhị Tổ Pháp Loa
11/10/2017, 14:27
Người học Phật, trước tiên cần thấy tính. Thấy tính, không phải gọi là cái có thể nhìn thấy. Gọi là thấy, là thấy chỗ không thể nhìn thấy. Cho nên, nhìn thấy “cái thấy không thể thấy” thì chân tính sẽ hiện ra. Đây chính là cái thấy vô phân biệt (kiến đại) theo kinh Lăng Nghiêm nói.

Đồng Nai: Giới tử Ni cầu thọ chính pháp

Đồng Nai: Giới tử Ni cầu thọ chính pháp
11/10/2017, 09:37
16h00, ngày thứ ba 21/08/Đinh Dậu của Đại giới đàn Pháp Loa, Hội đồng thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu chính pháp Yết ma.

Đồng Nai: Truyền giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni tại Đại Giới đàn Pháp Loa

Đồng Nai: Truyền giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni tại Đại Giới đàn Pháp Loa
10/10/2017, 15:17
Theo chương trình Đại Giới đàn Pháp Loa (08-12/10/2017 tức 19-23/08/Đinh Dậu), sáng ngày thứ 3 (10/10/2017 - 21/08/Đinh Dậu), tại giới trường tăng, ni, hội đồng thập sư cử hành truyền giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni.

Thiền sư Pháp Loa với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Thiền sư Pháp Loa với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
10/10/2017, 11:34
Thiền sư Pháp Loa, Tổ thứ hai Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Ngài ra đời với một phát tích kỳ đặc, kết duyên với Phật giáo Việt Nam, kế thừa và phát triển dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, nối nắm mạng mạch Thiền tông nước Việt, mở ra trang sử Phật sáng chói với một Giáo hội trang nghiêm và một nền văn hóa Phật giáo vươn lên đến đỉnh cao nhất thời bấy giờ.

Đồng Nai: Lễ truyền giới tại Đại Giới đàn Pháp Loa

Đồng Nai: Lễ truyền giới tại Đại Giới đàn Pháp Loa
10/10/2017, 08:47
Theo chương trình Đại Giới đàn Pháp Loa (08-12/10/2017 tức 19-23/08/Đinh Dậu), tối ngày thứ 2 (09/10/2017 - 20/08/Đinh Dậu), tại giới trường tăng, ni, hội đồng thập sư đã cử hành truyền giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa ma na.

Đồng Nai: Khai mạc Đại Giới đàn Pháp Loa 2017

Đồng Nai: Khai mạc Đại Giới đàn Pháp Loa 2017
09/10/2017, 16:13
08h30, ngày 20/08/Đinh Dậu (09/10/2017), tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (xã An Phước, huyện Long Thành) đã diễn ra lễ khai mạc Đại Giới đàn Pháp Loa do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, tổ chức từ ngày 08-12/10/2017 (19-23/08/Đinh Dậu).

Cuộc đời tu học của Thiền sư Pháp Loa

Cuộc đời tu học của Thiền sư Pháp Loa
09/10/2017, 15:43
Người chính thức nối dòng Trúc Lâm là tổ thứ hai là Thiền sư Pháp Loa (1248-1330), tên tục là Ðồng Kiên Cương. Ông sinh năm 1284. Ông rất thông minh, nói năng hiền từ, không ăn cá thịt.

Lược sử Tổ sư Pháp Loa

Lược sử Tổ sư Pháp Loa
08/10/2017, 22:03
Thiền sư Pháp Loa, Tổ thứ hai Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, tên thật là Đồng Kiên Cương, sinh ngày mùng 7 tháng 5 năm Thiệu Bảo thứ 6 (1284), quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ngài thiên tư đĩnh ngộ khác người, ấu thời miệng không nói lời ác, ăn không thích thịt cá.

Đồng Nai: Đại giới đàn "Tuyển Phật Trường, noi gương Tổ sư Pháp Loa"

Đồng Nai: Đại giới đàn
08/10/2017, 22:01
Giới luật là nền tảng vững chắc của ngôi nhà Phật pháp. Trên ngôi nhà thường trụ ấy, tăng đoàn phát huy năng lực an lạc giải thoát, làm rạng ngời ánh đạo. Dù nguyên thủy hay phát triển, Nam tông hay Bắc tông, dù Thiền, Tịnh, Mật,… tất cả chỉ lưu đều không xa rời bản thể giới luật.
1 2 3 Trang trước