Quên

Quên
14/03/2017, 16:55
Thôi thì hết đợi hết trông/ Khi mà ảo vọng đã không tựu thành. Ham chi chung đỉnh công danh?/ Ba chìm bảy nổi tranh giành nhọc thân./ Ham chi một chút lợi gần?/Quên câu đạo nghĩa, tình thân không còn.

Tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Từ Hạnh

Tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Từ Hạnh
13/11/2013, 09:34
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều đời thâm tín Tam Bảo, nên ngay từ thuở ấu thời Ni trưởng thường theo thân phụ đến chùa tụng kinh, lễ Phật. Chính những tháng ngày thuở ấu thơ ấy đã phát khởi chí nguyện xuất trần.