Chùa Bửu Lâm đất Nam Bộ

Chùa Bửu Lâm đất Nam Bộ
12/04/2017, 13:42
Bửu Lâm là một ngôi chùa cổ ở Nam Bộ có tuổi đời trên 300 năm gắn liền với quá trình khai hoang lập ấp của địa phương, là một chứng tích đánh dấu sự hiện diện khá sớm của người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng Tháp: Húy kỵ cố Hòa thượng Tánh Nhẫn – Thiện Châu

Đồng Tháp: Húy kỵ cố Hòa thượng Tánh Nhẫn – Thiện Châu
06/04/2015, 10:28
Ngày 15/02/Ất Mùi (03/04/2015) môn đồ pháp quyến cùng nam nữ phật tử chùa Bửu Lâm (huyện Cao Lãnh) tổ chức Húy kỵ cố Hòa thượng Tánh Nhẫn – Thiện Châu khai sơn chùa Bửu Lâm (chùa Tổ).