Ai sẽ lo cho ta?

Ai sẽ lo cho ta?
19/05/2017, 21:16
Nếu như chúng ta không lo cho nhau, thì ai sẽ lo cho chúng ta đây? Ai trong chúng ta có quyền nói rằng: "Người kia không giúp gì được cho tôi hết?" Dù muốn hay không gì thì tất cả chúng ta cũng đều cùng trong một tình trạng chung với nhau. Học cách để lo cho nhau, chăm sóc cho nhau là điều quan trọng nhất trên con đường chúng ta đi, trong sự thực tập của mình.

Tâm sự tuổi già

Tâm sự tuổi già
08/07/2014, 08:48
Thời gian hối hả đi mau, tuổi đời chồng chất, mới đây mình thấy bỗng già. Chỉ có biết đời, hiểu đời thì con người thì con người chúng ta mới có cuộc sống thư thả, vô tư, thanh nhàn, thoải mái được.