Nhất thiết duy tâm tạo - Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm

Nhất thiết duy tâm tạo - Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm
18/03/2018, 21:41
Nằm xuống là nhớ hết chuyện này tới chuyện kia rồi than thở sao đầu óc rối như tơ vò! Rối là tại mình dính, nếu không dính thì không có gì để nhớ hết. Vậy thì muốn an trụ tâm đừng để tâm dính với sáu trần, không dính với sáu trần là tâm an trụ rồi. Hết sức là đơn giản nhưng mà tu khó phải không? 

Một khoảnh khắc, một đời người (Phần 2)

Một khoảnh khắc, một đời người (Phần 2)
01/05/2016, 11:16
Tu là phải biết rõ mình, luôn nhìn thấy những thói hư tật xấu, soi tỏ từng mống tâm động niệm. Hãy gỡ bỏ những chiếc mặt nạ bôi son trát phấn để thấy đúng về mình.