Hai bạn trẻ từ Thanh Hóa vào Nghệ An tổ chức lễ hằng thuận

Hai bạn trẻ từ Thanh Hóa vào Nghệ An tổ chức lễ hằng thuận
02/01/2018, 10:09
Sáng ngày 15/11/Đinh Dậu (01/01/2018), tại chùa Chí Linh (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) đã diễn ra lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ đến từ Thanh Hóa: Nguyễn Văn Vũ (PD Chí Minh Đức) và Nguyễn Thị Phương (PD Linh Quang Phúc) theo nghi lễ truyền thống Phật giáo.

Thế nào là anh hùng?

Thế nào là anh hùng?
19/10/2017, 15:49
Bạn là một thanh niên, bạn có chí khí anh hùng, và bạn tưởng tượng bạn sẽ là anh hùng. Vâng! Bạn sẽ là anh hùng. Nhưng phải làm thế nào để thành một “anh hùng thật sự”. Tôi nói anh hùng thật sự, để bạn khỏi lầm những anh hùng chỉ có tên, có tiếng, có oai ở bên ngoài.

Ý nghĩa Vu Lan

Ý nghĩa Vu Lan
03/09/2017, 17:50
Phật tử khi nghĩ tới công ơn cao siêu vời vợi của cha mẹ, chúng ta phải hết lòng hết dạ đền đáp. Nếu không đền đáp được nhiều ít ra cũng năm, mười phần chứ không thể nào chúng ta bỏ mặc cha mẹ ra sao thì ra, đó là không biết đạo nghĩa. 

Quên

Quên
14/03/2017, 16:55
Thôi thì hết đợi hết trông/ Khi mà ảo vọng đã không tựu thành. Ham chi chung đỉnh công danh?/ Ba chìm bảy nổi tranh giành nhọc thân./ Ham chi một chút lợi gần?/Quên câu đạo nghĩa, tình thân không còn.

Hanh

Hanh
07/08/2014, 09:04
Ngược xuôi ngày tháng rộng/Cát bụi hanh bên đường/Đời hanh trăm năm mộng/Sắc màu hồn bụi sương/Bể dâu xanh bóng vô thường