Quên

Quên
14/03/2017, 16:55
Thôi thì hết đợi hết trông/ Khi mà ảo vọng đã không tựu thành. Ham chi chung đỉnh công danh?/ Ba chìm bảy nổi tranh giành nhọc thân./ Ham chi một chút lợi gần?/Quên câu đạo nghĩa, tình thân không còn.

Hanh

Hanh
07/08/2014, 09:04
Ngược xuôi ngày tháng rộng/Cát bụi hanh bên đường/Đời hanh trăm năm mộng/Sắc màu hồn bụi sương/Bể dâu xanh bóng vô thường