Góc nhìn về tục “đốt vàng mã”…

Góc nhìn về tục “đốt vàng mã”…
11/06/2018, 12:51
Mỗi một phương cách để giúp chúng ta “kết nối” được với tổ tiên, ông bà cha mẹ đã khuất, giúp ta bày tỏ được chút lòng thành theo tôi đều đáng quý và đáng trân trọng. Chúng ta đương nhiên cần cẩn trọng trong việc đánh giá, nhìn nhận và giải quyết những vấn đề liên quan.

Lời cảnh báo: "Thích Giác Quang" là ai?

Lời cảnh báo:
05/08/2013, 13:52
Nham hiểm hơn những thành phần tà giáo Trúc Lâm Yên Tử này còn lập nick facebook gây nên làn sóng tranh cãi không đáng có trong giới phật tử. Là người phật tử chúng ta cần hết sức tỉnh táo để phân tích những bài viết bôi nhọ gây nên những tranh cãi